English (UK)CatalánFrenchGermanEspañol

Tractaments superficials

Els recobriments metàl•lics s'utilitzen per millorar o modificar les propietats de la superfície d’un component. Aquests poden ser funcionals (resistència a la corrosió, al desgast , duresa , capacitat de soldadura... ) o decoratives (color , brillantor ... ) .

Els recobriments metàl•lics realitzats en les peces de segellat vidre-metall (GTMS) són principalment recobriments funcionals, però també és important el seu aspecte.

Algunes característiques importants s’han de tenir en compte durant el recobriment de components de GTMS .

VAC-TRON ha dissenyat una nova línia de tractaments superficials per assolir els requisits del client i millorar els processos de recobriment.

Els nostres recobriments :

• Níquel (sulfamat i electrolitic)
• Estany
• Coure
• Or (Tipus I, Tipus II i Tipus III segons la norma ASTM B488)
• Altres: Plata, Or electrolític, ...

Els nostres processos :

• Bombo, bastidor , recobriment selectiu, vibració.
• Sorrejadora, vibrat...

plating-process